Forespørsel om serviceavtale

Vær oppmerksom på at serviceavtaler først er gyldige etter at dato og tidspunkt er bekreftet på telefon eller e-post.

Denne informasjonen vil kun benyttes av BMW Group til kundeoppfølging, informasjon om produkter og tilbud samt markedsundersøkelser. Informasjonen kan lagres, behandles og videreformidles til andre selskaper i BMW Group og tilknyttede selskaper.
Opplysningene vil bli behandlet konfidensielt i henhold til gjeldende bestemmelser om personvern.

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke.

MC Tuning AS
Østre Rosten 84F
7075 Tiller
Telefon: 72884488
Telefaks: 72884489
post@mctuning.no

  • Jeg har lest og aksepterer personvernerklæringen. *
Send